nl fr en

Blog. Een nieuw samengesteld gezin. Vermijd deze valkuilen.

11-04-2024

Iedere relatie kent zijn uitdagingen, en een van die uitdagingen in nieuwe relaties is de dynamiek van samengestelde gezinnen, om diverse redenen.
Elk kind brengt zijn eigen emoties, behoeften en bagage mee uit eerdere scheidingen. Iedere ouder hanteert zijn eigen opvoedingsstijl en blijft primair verantwoordelijk voor zijn eigen kinderen.
Hoewel een nieuw samengesteld gezin een frisse start kan betekenen, blijft het verleden en de aanwezigheid van ‘andere’ ouders een rol spelen, evenals eventuele regelingen rondom verblijf en omgang.
In mijn intakegesprekken met singles, vraag ik als matchmaker vaak naar de waarden die zij hebben meegekregen tijdens hun opvoeding en welke waarden zij zelf aan hun kinderen willen doorgeven. Deze vraag lijkt wellicht verrassend in het proces van het vinden van een partner, maar is cruciaal om diverse redenen:
Jade & Jules Logo
1. Fundamentele waarden: Opvoedings- en relatiegerelateerde waarden vormen de kern van onze identiteit en geven aan wat we belangrijk vinden in het leven. Als deze waarden niet overeenkomen met die van een potentiële partner, kunnen er in de toekomst misverstanden en conflicten ontstaan.
2. Opvoeding en gezinsdynamiek: Bij betrokkenheid van kinderen is het essentieel dat beide partners vergelijkbare opvattingen hebben over opvoeding en gezinsdynamiek. Verschillen in waarden kunnen spanningen binnen het gezin veroorzaken.
3. Duurzaamheid van de relatie: Een duurzame relatie vereist wederzijds begrip en identificatie met elkaars waarden. Dit versterkt de band en bevordert een diepgaand begrip.
4. Samengestelde gezinnen: In samengestelde gezinnen, waar kinderen uit eerdere relaties betrokken zijn, is begrip voor elkaars waarden nog crucialer. Dit kan helpen bij het bevorderen van harmonie binnen het gezin en bij het opbouwen van positieve relaties met ex-partners.
Welke waarden wilt u als ouder aan uw kinderen doorgeven?
Hier zijn enkele tips om een samengesteld gezin op een duurzame manier te laten functioneren:
• Neem de tijd voordat u samen onder één dak gaat wonen. Terwijl jullie als koppel wellicht in de wolken zijn van verliefdheid, kunnen de kinderen nog in een rouwproces zitten. Respecteer ieders tempo hierin.
• Gun iedereen zijn eigen ruimte. Respecteer dat elk gezinslid behoefte heeft aan ‘eigen tijd’ en een plek om zich terug te trekken. Respecteer het individuele ritme in het vinden van balans tussen vrijheid en verbondenheid.
• Wees bewust van de complexe dynamiek binnen samengestelde gezinnen. Een ouder heeft een belangrijke relatie met zowel zijn kind, ex-partner als nieuwe partner, en staat vaak onder druk. Onderschat ook de rol van de ‘ex’ partner niet. Blijf streven naar open communicatie en moedig iedereen aan om gevoelens, zorgen en behoeften te delen.”
Jade & Jules Logo

Klaar om uw partner te ontmoeten?

Treed toe als private member van Jade & Jules en laat onze unieke matchmaking-expertise voor u aan de slag gaan.

Meer info